By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Voltia Switch to Electric Services

Trusted eLCV Expert Since 2011
Dzięki dziesięcioletniemu doświadczeniu jesteśmy obecnie najlepszymi ekspertami w zakresie elektryfikacji w Europie. Klienci z różnych branż wykorzystują stworzone przez nas rozwiązanie, które pomaga im w procesie elektryfikacji ich floty samochodowej.

Sposób przeprowadzenia procesu adopcji pojazdów elektrycznych to ostatni, ale kluczowy element układanki. Proponowane przez nas podejście polega na stworzeniu kompleksowego planu wdrożenia, który zapewni udaną transformację floty samochodowej na elektryczną. Prostego, przejrzystego i łatwego do realizacji.

Poszczególne etapy tego procesu noszą nazwę Voltia Switches. Stanowią one kluczowe elementy planu wdrożenia.
Dzięki temu transformacja floty na elektryczną jest szybsza, tańsza poprzez eliminację typowych błędów oraz pozwala płynniej pokonać pojawiające się przeszkody.

The Voltia Switches

Zastosowanie pełnejwiedzy o ekosystemie pojazdów elektrycznych.

A
Analiza wykonalności
Nasz zespół dokona wstępnej oceny, na podstawie której powstanie model mobilności pozwalający określić, czy istnieją odpowiednie technologie dla danego przypadku. Dzięki temu upewnimy się, że elektryfikacja Twojej floty jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona.
B
Szczegółowa analiza trasy.
Jest to pierwszy krok do stworzenia dokładnego planu wdrożenia. Obejmuje on etap analizy dróg, dzięki któremu opracowane zostaną trasy przejazdu najbardziej odpowiednie dla samochodów elektrycznych, oraz, uwzględniając specyfikę firmy, pozwoli określić najlepszy moment na przeprowadzenie transformacji EV.
C
Wybór modelu EV, jego wady i zalety
Jest to etap analizy dostępnych na rynku modeli EV, aby wybrać najbardziej odpowiadający Twoim potrzebom w oparciu o takie parametry jak wielkość, ładowność, zasięg oraz cena.
D
Całkowity koszt posiadania (Total cost of ownership - TCO), porównanie elektryczny vs. diesel.
W przypadku wielu cykli pracy pojazdy elektryczne są tańsze niż te z silnikiem diesla. Wraz z wyliczeniem całkowitego kosztu posiadania otrzymasz również szczegółową kalkulację możliwych do osiągnięcia oszczędności.
E
Optymalizacja infrastruktury do ładowania
Otrzymasz widok makro i mikro wszystkich aspektów infrastruktury do ładowania. Aby ułatwić podjęcie decyzji, nasi eksperci techniczni udzielą Ci najlepszych wskazówek w oparciu o swoje praktyczne doświadczenia zdobyte przy budowaniu infrastruktury do ładowania w całej Europie.
F
Zdalne szkolenia oraz włączanie do floty pojazdów EV dla menedżerów flot i kierowców
Budowanie wewnętrznych kompetencji poprzez przekazywanie naszego dziesięcioletniego doświadczenia w elektromobilności operatorom i kierowcom na odpowiednio dostosowanych szkoleniach online.
G
Struktury dostaw i finansowania pojazdów z napędem elektrycznym.
Dzięki naszej rozległej wiedzy i doświadczeniu w segmencie pojazdów elektrycznych uzyskasz najlepszą ofertę leasingową dla swojej floty pojazdów elektrycznych, zlecając nam negocjacje leasingu w Twoim imieniu.
H
Plan wdrożenia, prezentacja wyników
W rezultacie otrzymasz kompleksowy plan wdrożenia dostosowany do Twojej firmy. Nasz zespół specjalistów zaprezentuje wnioski i rekomendacje wszystkim interesariuszom.
Co mówią nasi klienci...

Elektromobilność, proste.

Zespół Voltia sprawił, że zmiana floty na elektryczną była łatwiejsza niż kiedykolwiek dzięki dostosowanemu podejściu i prostemu planowi, który może być bezproblemowo wdrożony przez nasz zespół.

Floty elektryczne bez problemów.

Jeśli chodzi o elektromobilność, wybór Voltia był oczywisty ze względu na ich dziesięcioletnie doświadczenie w tym zakresie. Dzięki nim uniknęliśmy wielu błędów podczas elektryfikacji naszej floty.

Skuteczne rozwiązania w skomplikowanym świecie.

Logistyka dostaw last-mile to złożony, jeśli nie skomplikowany segment. Udało nam się uniknąć jeszcze większego stopnia skomplikowania w procesie przejścia na pojazdy elektryczne dzięki wsparciu Voltia.
Ciekawi Cię jak to wygląda?
Sprawdź nasz przykładowy Plan Wdrożenia i zapoznaj się z końcowym wynikiem naszej analizy.
Czy chcesz przekształcić swoją flotę na elektryczną w najlepszy możliwy sposób?
Skontaktuj się z nami na 
a my już zajmiemy się resztą.